Pojekte

Ons huidige projekte

Vleisprojek

Plaas   asseblief   bestellings   vir   maalvleis   en   boerewors by   Maarten   Olivier.      Maalvleis   is   R75.00p/kg   en   Wors   is R70p/kg Vir   meer   besonderhede   en   bestellings   kontak   gerus vir: Maarten Olivier: 083 204 3839

Baie belangrike datums!

Bestellings   vir   13   en   14   Desember   moet   asseblief   voor of op Vrydag 8 Desember geplaas word. Om   supermarkwors   oor   Kerstyd   te   voorkom   –   bestel betyds!

BROOD OP DIE WATERPROJEK

Baie   dankie   aan   almal   wat   gereeld   ‘n   bydrae   tot   die projek maak. Indien   jy   graag   ‘n   verskil   in   iemand   se   lewe   wil   maak, neem    ‘n    sakkie    in    die    voorportaal    en    bring    dit    wat daarin gevra word, vir ons terug. Enige   nie-bederfbare   voedse,   toiletware   en   skoonmaak middels. Ons   wil   ook   graag   komberse   hierdie   winter   bymekaar maak    vir    ons    behoeftige    mense.    Ondersteun    ons asseblief. Elmarie Gous:  082 337 0747

CHARCOAL

‘n    Nuwe    en    beter    charcoal    is    nou    beskikbaar    teen R25.00 per sakkie. Vir meer mesonderhede en bestelling kontak gerus vir: Jack van der Schyff: 072 468 7839
Nederduits Hervormde Kerk Bergsig
H/v Karel Trichardt laan en Leonide straat 1223
Mountain View, Pretoria
Tel 012 379 6877
bergsignhk@gmail.com
Kontak Ons
Ondersteun gerus ons Gholf borg.

Pojekte

Ons huidige projekte

Vleisprojek

Plaas     asseblief     bestellings     vir     maalvleis     en boerewors     by     Maarten     Olivier.          Maalvleis     is R75.00p/kg en Wors is R70p/kg Vir    meer    besonderhede    en    bestellings    kontak gerus vir: Maarten Olivier: 083 204 3839

Baie belangrike datums!

Bestellings   vir   13   en   14   Desember   moet   asseblief voor of op Vrydag 8 Desember geplaas word. Om    supermarkwors    oor    Kerstyd    te    voorkom    bestel betyds!

BROOD                  

OP                  

DIE

WATERPROJEK

Baie   dankie   aan   almal   wat   gereeld   ‘n   bydrae   tot die projek maak. Indien   jy   graag   ‘n   verskil   in   iemand   se   lewe   wil maak,   neem   ‘n   sakkie   in   die   voorportaal   en   bring dit wat daarin gevra word, vir ons terug. Enige      nie-bederfbare      voedse,      toiletware      en skoonmaak middels. Ons     wil     ook     graag     komberse     hierdie     winter bymekaar     maak     vir     ons     behoeftige     mense. Ondersteun ons asseblief. Elmarie Gous:  082 337 0747

CHARCOAL

‘n   Nuwe   en   beter   charcoal   is   nou   beskikbaar   teen R25.00 per sakkie. Vir    meer    mesonderhede    en    bestelling    kontak gerus vir: Jack van der Schyff: 072 468 7839
Nederduits Hervormde Kerk Bergsig
H/v Karel Trichardt laan en Leonide straat 1223
Mountain View, Pretoria
Tel 012 379 6877