Gemeente Nuus

Desember 2017

Hervormers blink uit by Saamspan!

Liane   Wilke    ontvang   die   trofee   vir   die   dogter   wat   die beste    potensiaal    in    netball    vertoon.    Daarby    word    sy vereer vir besondere akademiese prestasies: Top 10 Handhaaf ‘n 80% gemiddeld Buitengewone          prestasie          in          Wiskunde          en Natuurwetenskap. Handhaaf   80%   gemiddeld   in   Afrikaans,   Kuns   en   Kultuur, Natuurwetenskap, Sosiale Wetenskap en Tegnologie. Nathan     Wilke      ontvang     die     trofee     vir     die     beste voorspeler      (o/10)      en      erkenning      vir      sy      80%      in Lewensvaardighede. Ruben   Prinsloo    word   vereer   as   beste   bouler   (o/11)   en beste seun in Landloop. Hy     ontvang     half-erekleure     vir     beide     Landloop     en Akademie (gemiddeld van 80% in al sy vakke). Ruben   wen   ook   die   trofee   as   beste   gr   5   leerder   en   kry   ‘n Akademiese Top 10 balkie. Jolaine         Schoeman          ontvang         erkenning         vir buitengewone   prestasie   in   Afrikaans,   Engels,   Kuns   en Kultuur   en   Tegnologie.   Daarbenewens   is   sy   aangewys   as die   top   presteerder   in   Ekonomiese   Bestuurswetenskap.     Akademiese Top 10 leerder. Jolaine   ontvang   ook   ‘n   trofee   vir   die   feit   dat   sy   vir   4   jaar ‘n gemiddeld van 80% in al haar vakke gehandhaaf het. Sy    word    uitgesonder    vir    ses    jaar    se    ononderbroke skoolbywoning, besondere netheid en as Staatmaker! Izanne   Prinsloo    stap   weg   met   wisseltrofee’s   as   beste leerder    in    Afrikaans,    Wiskunde,    Sosiale    Wetenskappe, Natuurwetenskap,   Kuns   en   Kultuur   en   Tegnologie.   Sy ontvang    ook    ‘n    trofee    vir    die    handhawing    van    80% gemiddeld   in   al   haar   vakke   vir   4   jaar.   Akademiese   Top 10 leerder. Daarby    verwerf    sy    half-erekleure    vir    atletiek,    en    die trofee   as   beste   netbalspeelster.   Izanne   word   aangewys as   beste   Landloop-dogter   en   verwerf   volle-erekleure   vir Landloop. Izanne   word   verder   erken   vir   buitengewone   prestasie   in Engels,          Ekonomiese          Bestuurswetenskap          en Lewenoriëntering.   Sy   ontvang   ‘n   sertifikaat   vir   ses   jaar se ononderbroke skoolbywonig, sowel as vir netheid. Izanne,     Saamspan     se     hoofdogter     vir     2017,     word aangewys as Dux Leerling.

Ons kinders presteer

Logan   van   der   Merwe ,   die   kleinseun   van   Jack   en   Tina van    der    Schyff,    ‘n    gr    2    leerder    aan    die    Laerskool Oosterkruin      in      Germiston,      het      die      uitmuntende prestasie behaal deur met ‘n 100% slaagsyfer te spog! Daarbenewens    is    hy    uitgenooi    om    aan    die    Vivarte Kunstefees    deel    te    neem,    waar    hy    90%    vir    beide Afrikaans Redenaars en Engish Set Poetry behaal het. Vir   sy   knap   prestasie   is   Logan   dan   ook   by   sy   skool   met spesiale toekennings vereer. En   net   om   seker   te   maak   dat   hy   ‘n   gebalanseerde   jong man bly, speel Logan knap skaak en Welpie-rugby! Sy grootouers is met reg baie trots op hom!

Genisse laat die tonge klap

Arné   Genis   het   die   afgelope   jaar   goud   verwerf   in   vier Redenaarskompetisies! Die kompetisies was: Radikale   Redenaars,   Kaleideskoop,   Op   die   Tong   af   en Artisticulta Tydens   Artisticulra   eindig   Arné   in   die   top   vyf   van   die kompetisie    en    is    sy    een    van    twee    leerders    aan    die Hoërskool    Wonderboom    wat    deurgedring    het    om    in 2018 te gaan deelneem aan die Nasionale finaal te KZN. Bennie   Genis    verwerf   silver   in   die   Gauteng   uitdunne van    die    Kansvattersredenaarskompetisie    en    silver    in Kunswedstryd. Hy    is    ook    gekies    as    snoepieleier    vir    2018    by    die Laerskool Saamspan.

Belydenis van Geloof

Daar   is   oomblikke   in   ons   lewe   wat   so   spesiaal   is   dat   ons moeite   wil   doen   om   dit   te   onthou   en   te   vier.   Een   van daardie   oomblikke   is   wanneer   ons   besef   dat   God   ons oneindig   lief   het   en   ons   dan   kies   om   daardie   liefde   te aanvaar   en   ‘n   navolger   van   Christus   te   word.   Belydenis van   geloof   is   ‘n   teken   wat   ons   help   om   daardie   baie spesiale    oomblik    te    merk,    te    onthou    en    te    vier    –    ‘n roetemerker       op       ons       geloofspad.       Ons       plaas roetemerkers    op    ‘n    pad    wanneer    iets    belangrik    daar gebeur   of   wanneer   ons   nie   ‘n   plek   wil   vergeet   nie.   Om belydenis   van   geloof   af   te   lê,   is   ‘n   geleentheid   vir   ons   om tussen   ander   gelowiges   wat   vir   ons   omgee   te   antwoord op   ons   doop.   Die   doop   is   ‘n   teken   daarvan   dat   God   ons gekies   het   –   selfs   voor   ons   dit   kon   verstaan.      God   het belowe   dat   God   vir   die   res   van   ons   lewens   by   ons   sal wees,   vir   ons   sal   lief   wees   en   ons   vergewe   –   maak   nie saak   wat   ons   doen   of   wat   gebeur   nie.   Wanneer   ons   dan ons   geloof   bely,   sê   ons   daarmee   dat   ons   daardie   liefde en   sorg   van   God   aanvaar.   Ons   kies   gevolglik:   1)   om   ons lewens   te   leef   met   die   wete   dat   God   by   ons   is,   en   2)   om God se leiding in ons lewens te volg.
Nederduits Hervormde Kerk Bergsig
H/v Karel Trichardt laan en Leonide straat 1223
Mountain View, Pretoria
Tel 012 379 6877
bergsignhk@gmail.com
Marili Schoeman, Anique Breedt, Unishka Kok en Nico Botha.
Saam met hulle is ds Freddie en Hester Visser wat die katkissasie waargeneem het.

Gemeente Nuus

Desember 2017

Hervormers blink uit by Saamspan!

Liane   Wilke    ontvang   die   trofee   vir   die   dogter wat    die    beste    potensiaal    in    netball    vertoon. Daarby       word       sy       vereer       vir       besondere akademiese prestasies: Top 10 Handhaaf ‘n 80% gemiddeld Buitengewone      prestasie      in      Wiskunde      en Natuurwetenskap. Handhaaf   80%   gemiddeld   in   Afrikaans,   Kuns   en Kultuur,    Natuurwetenskap,    Sosiale    Wetenskap en Tegnologie. Nathan   Wilke    ontvang   die   trofee   vir   die   beste voorspeler    (o/10)    en    erkenning    vir    sy    80%    in Lewensvaardighede. Ruben    Prinsloo     word    vereer    as    beste    bouler (o/11) en beste seun in Landloop. Hy   ontvang   half-erekleure   vir   beide   Landloop   en Akademie (gemiddeld van 80% in al sy vakke). Ruben   wen   ook   die   trofee   as   beste   gr   5   leerder en kry ‘n Akademiese Top 10 balkie. Jolaine      Schoeman       ontvang      erkenning      vir buitengewone    prestasie    in    Afrikaans,    Engels, Kuns   en   Kultuur   en   Tegnologie.   Daarbenewens is     sy     aangewys     as     die     top     presteerder     in Ekonomiese    Bestuurswetenskap.        Akademiese Top 10 leerder. Jolaine   ontvang   ook   ‘n   trofee   vir   die   feit   dat   sy vir   4   jaar   ‘n   gemiddeld   van   80%   in   al   haar   vakke gehandhaaf het. Sy       word       uitgesonder       vir       ses       jaar       se ononderbroke         skoolbywoning,         besondere netheid en as Staatmaker! Izanne   Prinsloo    stap   weg   met   wisseltrofee’s   as beste    leerder    in    Afrikaans,    Wiskunde,    Sosiale Wetenskappe,      Natuurwetenskap,      Kuns      en Kultuur   en   Tegnologie.   Sy   ontvang   ook   ‘n   trofee vir    die    handhawing    van    80%    gemiddeld    in    al haar    vakke    vir    4    jaar.    Akademiese    Top    10 leerder. Daarby   verwerf   sy   half-erekleure   vir   atletiek,   en die   trofee   as   beste   netbalspeelster.   Izanne   word aangewys   as   beste   Landloop-dogter   en   verwerf volle-erekleure vir Landloop. Izanne    word    verder    erken    vir    buitengewone prestasie            in            Engels,            Ekonomiese Bestuurswetenskap     en     Lewenoriëntering.     Sy ontvang       ‘n       sertifikaat       vir       ses       jaar       se ononderbroke      skoolbywonig,      sowel      as      vir netheid. Izanne,   Saamspan   se   hoofdogter   vir   2017,   word aangewys as Dux Leerling.

Ons kinders presteer

Logan   van   der   Merwe ,   die   kleinseun   van   Jack en   Tina   van   der   Schyff,   ‘n   gr   2   leerder   aan   die Laerskool    Oosterkruin    in    Germiston,    het    die uitmuntende   prestasie   behaal   deur   met   ‘n   100% slaagsyfer te spog! Daarbenewens    is    hy    uitgenooi    om    aan    die Vivarte   Kunstefees   deel   te   neem,   waar   hy   90% vir    beide    Afrikaans    Redenaars    en    Engish    Set Poetry behaal het. Vir   sy   knap   prestasie   is   Logan   dan   ook   by   sy skool met spesiale toekennings vereer. En      net      om      seker      te      maak      dat      hy      ‘n gebalanseerde   jong   man   bly,   speel   Logan   knap skaak en Welpie-rugby! Sy grootouers is met reg baie trots op hom!

Genisse laat die tonge klap

Arné   Genis   het   die   afgelope   jaar   goud   verwerf in vier Redenaarskompetisies! Die kompetisies was: Radikale   Redenaars,   Kaleideskoop,   Op   die   Tong af en Artisticulta Tydens   Artisticulra   eindig   Arné   in   die   top   vyf   van die   kompetisie   en   is   sy   een   van   twee   leerders aan        die        Hoërskool        Wonderboom        wat deurgedring   het   om   in   2018   te   gaan   deelneem aan die Nasionale finaal te KZN. Bennie    Genis     verwerf    silver    in    die    Gauteng uitdunne                               van                               die Kansvattersredenaarskompetisie     en     silver     in Kunswedstryd. Hy   is   ook   gekies   as   snoepieleier   vir   2018   by   die Laerskool Saamspan.

Belydenis van Geloof

Daar   is   oomblikke   in   ons   lewe   wat   so   spesiaal   is dat   ons   moeite   wil   doen   om   dit   te   onthou   en   te vier.   Een   van   daardie   oomblikke   is   wanneer   ons besef   dat   God   ons   oneindig   lief   het   en   ons   dan kies   om   daardie   liefde   te   aanvaar   en   ‘n   navolger van   Christus   te   word.   Belydenis   van   geloof   is   ‘n teken    wat    ons    help    om    daardie    baie    spesiale oomblik    te    merk,    te    onthou    en    te    vier    –    ‘n roetemerker     op     ons     geloofspad.     Ons     plaas roetemerkers   op   ‘n   pad   wanneer   iets   belangrik daar    gebeur    of    wanneer    ons    nie    ‘n    plek    wil vergeet   nie.   Om   belydenis   van   geloof   af   te   lê,   is ‘n     geleentheid     vir     ons     om     tussen     ander gelowiges   wat   vir   ons   omgee   te   antwoord   op ons   doop.   Die   doop   is   ‘n   teken   daarvan   dat   God ons   gekies   het   –   selfs   voor   ons   dit   kon   verstaan.     God    het    belowe    dat    God    vir    die    res    van    ons lewens   by   ons   sal   wees,   vir   ons   sal   lief   wees   en ons   vergewe   –   maak   nie   saak   wat   ons   doen   of wat   gebeur   nie.   Wanneer   ons   dan   ons   geloof bely,   sê   ons   daarmee   dat   ons   daardie   liefde   en sorg   van   God   aanvaar.   Ons   kies   gevolglik:   1)   om ons   lewens   te   leef   met   die   wete   dat   God   by   ons is, en 2) om God se leiding in ons lewens te volg.
Nederduits Hervormde Kerk Bergsig
H/v Karel Trichardt laan en Leonide straat 1223
Mountain View, Pretoria
Tel 012 379 6877